Transport

PARKERING

Vi har parkeringsplass ved Fjellstua. Denne er forbeholdt boende og spisende gjester (2 timer).

Turgåere/dagsturister Kr 250,- pr. døgn.