Her har vi samlet viktig informasjonen hvis du vil besøke oss på Preikestolen Fjellstue eller ta turen opp for å oppleve vårt fantastiske turområde.

Nyttig informasjon

Vi er Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise s

amfunnsansvar. Nesten 5000 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn per desember 2015.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!

 

Preikestolen fjellstue - Miljøfyrtårn